Tekstikoko: A A A A

Lähiradio Logo
YLE-veron ALV-vero poistettava

KANNANOTTO liittokokous 4.4.2012

Eduskunnalle

Yle-veron ALV-vero poistettava

Yleisradio joutuisi hallituksen 4.4.2012 antaman lakiesityksen mukaan maksamaan 9 prosentin arvonlisäveron (alv) valtion televisio- ja radiorahastosta saamansa rahoituksen määrästä. Tämä vastaa noin 45 miljoonaa euroa vuosittain. Arvonlisäveron periminen lailla säädetyn julkisen palvelun verotuksella kerätystä rahoituksesta ei ole oikein.

Kansan Radioliiton mielestä Yleisradion kohdalla tulisi siirtyä nollaverokantaan, jolloin Yle-veron prosenttia (0,68) voitaisiin hieman laskea ja sitten veron koko tuotto voitaisiin käyttää Yleisradion toimintaan. EU:n alv-säädökset eivät estä julkisen palvelun yleisradiotoiminnan rahoituksen alv-vapautta.

Nykyisen tv-maksujärjestelmän aikana arvonlisäveroon ei ole kiinnitetty huomiota ehkä sen takia, että Ylen maksama alv ei ole näkynyt mitenkään katsojille lähetetyn tv-maksun laskussa. Alv-velvolliset eivät ole voineet käyttää sitä myöskään alv-vähennyksiin

Yle toki voi vähentää tilittämästään arvonlisäverosta ostopalveluista maksamansa alv:n. Kannustaako tämä Yleä ulkoistamaan omaa ohjelmatuotantoaan ja vähentämään henkilöstöään? Lähes 50 miljoonan euron tulon menetys on Ylelle liian kallis hinta ostopalvelujen tarjoajien kilpailullisen aseman parantamiseen ja Ylen omien toimintojen vähentämiseen.

Ylen rahoitusta on viime vuosina tiukentanut se, että mainosrahoitteisilta tv-kanavilta on poistettu toimilupamaksu, jonka ne aiemmin joutuivat maksamaan korvaukseksi saamastaan hyödystä siitä, että Yleisradion toimintaa ei rahoiteta mainoksilla. Kansan Radioliiton mielestä toimilupamaksu olisi paikallaan palauttaa kaupallisille tv-kanaville, jotka ovat nykyään pääasiassa ylikansallisen mediayhtiöiden omistuksessa. Se myös mahdollistaisi Yleisradioveron laskemisen.

Kansan Radioliitto ry.
Hämeentie 32
0530 Helsinki

Liittokokouksen valitsemana puheenjohtajana jatkaen
Esa Ylikoski
puheenjohtaja
p. 0504685332
esakalevi@netti.fi